Undervisning i naturlige omgivelser

Intugreen har sammen med en række skoler udviklet undervisningsmateriale, der kan anvendes på forskellige klassetrin, i forskellige fag og til alt fra den aktive pause til temadage og heldagsundervisning.

Undervisningsmaterialet udvikles og kan tilgås på Intugreen App, og gennem brug af digitale virkemidler opnår elever både en innovativ og kreativ undervisning, som anerkender elevers alsidige læringsmetoder.

Får elever lov til regelmæssigt at bevæge sig fra et konkret fysisk læringsmiljø til et andet, opnås en bedre læring, end hvis de sidder stille i et klasselokale, som der er tradition for. Derfor arbejder vi med at undervisningsmaterialet forankres i udendørs, i byens rum – fx parker, skoven, skolegårde eller lignende, da det opfordrer til bevægelse og anderledes aktivering af de forskellige sanser.

health heart iconALSIDIG UNDERVISNING

Intugreen understøtter elevernes forskellige læringsmetoder, samt skaber rum til både social og individuel læring.


health heart iconBEVÆGELSE

Gennem handlingsorienterede læringsaktiviteter bliver elever motiveret til naturlig bevægelse, hvilket samtidig øger indlæringspotentialet.


health heart iconLEG OG LÆRING

Intugreen bruger spil-elementer kendt fra den virtuelle verden til at motivere eleverne i den virkelige verden


health heart iconFORANKRET LÆRING

Lokal forankret læring gør det svært stof mere håndgribeligt for elever, der både kan sætte det i relation til sig selv og omverdenen


health heart icon IT & INNOVATION

Intugreens mobilplatform lægger op til at elever bliver medskabere af læringsindholdet


health heart iconDIGITALE VIRKEMIDLER

Digitale medier er en naturlig del af børns læringsmiljø, og Intugreens brugerflade understøtter børns intuitive tilgang til teknologier


Simpel og intuitiv undervisningsplatform

Den mobile læringsplatform kommer til at inddrage elementer kendt fra den virtuelle spil-verden. Spil-elementer såsom; konkurrencer, levels og rewards bruges til at motiverer eleverne, styrke lysten til at lære, samt skabe en dynamisk læringsproces. Eleverne downloader Intugreen og bevæger sig rundt i læringsuniverset ud fra et kort. Når de er tæt på et hotspot aktiveres læringsmateriale, der både er legende og forankret i den lokale kontekst eleven står i.

relevant løringmiljø icon

Få et underholdende og fagligt relevant læringsmiljø

Læringspotenialet icon

Forøg læringspotentialet med naturens kvaliteter

Kontakt Intugreen icon

Kontakt os i dag og få adgang til et nyt læringsunivers